KURUMSAL WHATSAPP HATTI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

“Cumhuriyet Mahallesi, Okul Cad. No 40/A 34457, Tarabya/Sarıyer/İstanbul” adresinde mukim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz Defya İyiyaşa Gıda ve Makine San. ve Tic. A.Ş. ( “Şirket”) olarak isim, soy isim ve telefon numarası tipindeki kimlik ve iletişim veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri kayıt süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, müşteri ilişkileri yönetimi ile memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin ifası, Whatsapp Destek Hattı süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak KVKK m. 5/2/c bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve yarı otomatik yollarla işlenecektir. Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için, veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz;

- WhatsApp’a ait sunucuda işlenmesi sebebiyle (KVKK 9/1 uyarınca açık rızanızın bulunması sebebine dayalı olarak),

- İştirak ve / veya ortaklara, hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarına (KVKK 8/2/a atfıyla; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için aktarımın zorunlu olması) ve

- Gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (KVKK 8/2/a atfıyla; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olması) aktarılabilir.

İlgili kişi haklarına yönelik taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirkete iletebilirsiniz. Ayrıntılı genel aydınlatma metni ve KVKK başvuru formu için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu kapsamda WhatsApp üzerinden iletilen link ile işbu metni okuduğunuzu, uygulamayı kullanmak ve bizlerle iletişimi sürdürmeye devam etmekle yurtdışına veri aktarımına ve ticari amaçla yapılacak paylaşımlara açık rızanızı vermiş sayılacağınız konusunda bilgilendirildiğinizi beyan edersiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR