Kişisel Veri Sahibi Bilgilendirme Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Defya İyiyaşa Gıda ve Makine San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası uyarınca kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur. Bu çerçevede yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları hususunda bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi 

Adres

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)

Cumhuriyet Mahallesi, Okul Cad. No 40/A 34457, Tarabya, Sarıyer, İstanbul

Zarfın üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla ya da İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat

Cumhuriyet Mahallesi, Okul Cad. No 40/A 34457, Tarabya, Sarıyer, İstanbul

Tebligat zarfına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta ([email protected]) Yoluyla 

-

E-posta’nın konu kısmına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

Soyisim:

TC Kimlik No:

Telefon No:

E-posta:

Adres:

  1. tfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Müşteri

Ziyaretçi

Eski Çalışan olarak

Çalıştığım Yıllar :

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

tfen çalıştığınız firma ve görev bilgisini açıklayınız

İş ortağı

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih : …………………………………………………………………..

Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

  1. tfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Elden teslim almak istemekteyim. 
  • E-mail adresime gönderilmesini istemekteyim. 
  • Adresime gönderilmesini istemekteyim.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi                        :

İmza                            :

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR